خریداران تهرانی در همان روز ثبت سفارش کالای خود را دریافت می کنند